خانه کنکور عارف

معرفی مجموعه آموزشی خانه کنکور عارف

حلقه گمشده خیلی از دانش آموزان در مسیر کنکور ضمانت اجرایی برنامه درسی شان بود، ضمانت اجرایی بدین معنا که خیل کثیری از دانش آموزان بارها و بارها برای خود برنامه می ریختند یا از مشاورانشان برنامه دریافت می کردند ولی هیچ وقت موفق به اجرای کامل آن نمی شدند و همین موضوع باعث عقب ماندن آن ها از قافله کنکور شده بود. دلیل اصلی این داستان جدی نگرفتن مطالعه توسط خود دانش آموز و پیگیری بیهوده او برای کشف یک عامل بیرونی برای عقب ماندگی های خودش بود. درواقع مطالعه و درس خواندن شغل یک دانش آموز کنکوری است و بایستی دقیقا به دید یک شغل به آن نگریست. در سال 1393 تحولی بنیادین را در سطح شهر مشهد بنا نهادیم و اولین مراکز مطالعه خصوصی را پایه گذاری کردیم همانند تمام بدعت ها و نو آوری ها ابتدا مخالفت های زیادی از سوی فعالان آموزشی شهر شد ولی چیزی که ما را مصمم به ادامه این مسیر می کرد استقبال بی نظیر دانش آموزان و خانواده های آن ها از این مراکز بود به طوری که در اولین سال شروع چندین شعبه در مشهد راه اندازی شد و دلیل این استقبال نیاز سنجی درست این موضوع بود. تصور خیلی ها از سالن مطالعه فقط آماده سازی یک فضا و تجهیز آن با میز و صندلی بود که تعبیر ما از آن ها اجناس چینی است. خدارو شکر هم اکنون با همان رویکرد جامع نگر و مطالعه و تحقیق روی مسائل و مشکلات به روز دانش آموز کنکوری، عارف حتی در شرایط کرونا با رعایت کامل موارد بهداشتی تبدیل به یک مجتمع آموزشی شده که در سراسر استان خراسان درحال فعالیت می باشد و تقریبا تمام نیاز های یک دانش آموز کنکوری شامل مدرسه، کلاس کنکور، مشاوره و برنامه ریزی و همچنین سالن های مطالعه را در بر می گیرد.