خانه کنکور عارف

جلسه اول کلاس های آنلاین عارف

جلسه یکم زیست استاد کرمی پور - کنکور 1401

جلسه یکم ریاضی استاد کاظمی - کنکور 1401

جلسه یکم زبان استاد اثنی عشری - کنکور 1401​

جلسه یکم عربی استاد بختیاری - کنکور 1401

جلسه یکم ادبیات استاد سمندر - کنکور 1401

 
 
 

               

 

                      دکتر کرمی پور

                                 مدرس درس زیست شناسی

طرح درس سالانه دکتر کرمی پور

نمونه تدریس

معرفی اساتید

ریاضی استاد کاظمی

زیست دکتر کرمی پور

زیست دکتر جوانبخت

مشاهده رزومه و طرح درس

               

 

                            استاد بختیاری 

                                                 مدرس درس عربی

طرح درس سالانه استاد بختیاری

 

نمونه تدریس