خانه کنکور عارف

جلسه اول کلاس های آنلاین عارف

زیست استاد کرمی پور - کنکور 1403

فیزیک استاد منشادی - کنکور 1403

ریاضی استاد کاظمی - کنکور 1403

شیمی استاد معدنی - کنکور 1403

 
 

               

 

                      دکتر کرمی پور

                                 مدرس درس زیست شناسی

طرح درس سالانه دکتر کرمی پور

نمونه تدریس

معرفی اساتید

ریاضی استاد کاظمی

زیست دکتر کرمی پور

زیست دکتر جوانبخت

مشاهده رزومه و طرح درس

               

 

                            استاد بختیاری 

                                                 مدرس درس عربی

طرح درس سالانه استاد بختیاری

 

نمونه تدریس