خانه کنکور عارف

ثبت نام مرحله اول آزمون های “اپکس عارف”

آزمون ها 5 مرحله می باشد که مرحله اول آن به صورت رایگان و 28 آبان برگزار می شود.

این آزمون هم به صورت حضوری در مراکز مطالعه عارف و هم به صورت آنلاین برگزار می شود، لطفا در فرم مشخص کنید که تمایل به آزمون

حضوری و یا آنلاین دارید.