خانه کنکور عارف

#اطلاعیه_آموزشگاه_عارف

@arefedu

✅ همایش جمع بندی زیست دکتر خادم نژاد ویژه نظام جدید از ساعت 9:00 الی 17:00 برگزار خواهد شد.
✅ لطفا تمامی دانش آموزان از ساعت 8:30 در محل سالن همایش حضور یابند.
✳️ در این همایش به علت تعداد زیاد دانش آموزان و امکان ایجاد بی نظمی در برگزاری همایش سفارش غذا از دانش
آموزان دریافت نخواهد شد لطفا تمامی دانش آموزان ناهار همراه خود داشته باشند و یا اولیای عزیز در تایم ناهار
(ساعت 14:00تا 14:45) برای دانش آموز خود ناهار بیاورند.
✳️ دانش آموزان حتما کتاب زیست دهم، یازدهم و دوازدهم همراه خود داشته باشند
✳️آزمون مسیر نو ویژه دانش آموزانی که ثبت نام آزمون ها را انجام داده اند از ساعت 7:30 در مکان سالن همایش برگزار
می شود .حضور در این آزمون ویژه دانش آموزان ثبت نامی اختیاری می باشد و با توجه به برگزاری همایش ، برگه ازمون
به کسانی که در آزمون غایب هستند ارائه خواهد شد.
✳️مکان برگزاری همایش: وکیل آباد – بلوار هنرستان – نرسیده به هنرستان 3 – فرهنگسرای مصلی نژاد
?اگر هنوز موفق به ثبت نام در همایش نشدید بر روی لینک زیر کلیک بکنید.

https://aref-group.ir/product/%d8%b1%d8%b2%d8%b1%d9%88-4-%d9%87%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%af%d9%85-%d9%86%da%98%d8%a7%d8%af/