خانه کنکور عارف
پیش ثبت نام سالن مطالعه

مراحل ثبت نام

1. در مرحله اول انجام پیش ثبت نام خود را با واریز مبلغ 50000 تومان به عنوان پیش پرداخت در سایت انجام
خواهید داد و مشخصات خود را وارد می نمایید.
2. در مرحله دوم از سمت موسسه عارف تا حداکثر 3 روز کاری با شما تماس خواهد گرفته شد و تایم مصاحبه حضوری
برای توجیه کامل شرایط و ضوابط برای شما مشخص می شود.
3. در مرحله سوم مصاحبه شما انجام و ثبت نام شما کامل می گردد.

 

برای پیش ثبت نام سالن مطالعه کلیک کنید
جهت اطلاع از شعب سالن مطالعه عارف اینجا کلیک کنید