خانه کنکور عارف

موضوع همایش : متن و ترجمه 50 درصد عربی کنکور
مشترک نظام جدید و قدیم
زمان همایش: جمعه 7 دی ماه
مکان : سالن همایش های رشد
از شماره صندلی 1 تا 10 ویژه دختران و از 11 تا 20 ویژه پسران می باشد.

پس از فروش ردیف اول ردیف های دیگر باز خواهد شد.

 

جهت ثبت نام  کلیک کنید