خانه کنکور عارف
#اطلاعیه_آموزشگاه_عارف

با سلام به علت برودت هوا و احتمال بارندگی و لغزندگی جاده در روز چهار شنبه، همایش شیمی استاد

طاهری به روز چهار شنبه هفته بعد یکم اسفند ماه موکول شد.