خانه کنکور عارف

پیش ثبت نام آموزشگاه، مراکز مطالعاتی و مرکز مشاوره عارف ویژه کنکور 1403

با توجه به پذیرش محدود و گزینش موسسه عارف از طریق مصاحبه و شرط معدل تکمیل فرم پیش ثبت نام به معنای ثبت نام قطعی نیست. دانش آموزان مدارس فرزانگان ، هاشمی نژاد یا دیگر مدارس که متقاضی کد اختصاصی وی آی پی، نیمه خصوصی و خصوصی با نظارت تیم آموزشی عارف هستند کافیست نام دبیر، تعداد دانش آموزان گروه خود و تعداد جلساتی که متقاضی آن هستند را در بخش توضیحات بیشتر مرقوم نمایند تا پس از بررسی شرایط از طرف موسسه با آن ها تماس گرفته شود.

پس از تکمیل فرم ثبت نام از موسسه عارف برای انجام مراحل ثبت نام با شما تماس گرفته خواهد شد.

تکمیل فرم پیش ثبت نام

پیش ثبت نام آموزشگاه ،مراکز مطالعاتی ومرکز مشاوره عارف ویژه کنکور 1403
  • اطلاعات عمومی

  • رزرو و پیش ثبت نام دبیرستان غیردولتی دخترانه اندیشه عارف

  • رزرو و پیش ثبت نام واحد مشاوره تخصصی تحصیلی عارف

  • رزرو و پیش ثبت نام مراکز مطالعاتی عارف

  • رزرو و پیش ثبت نام آموزشگاه آنلاین و حضوری عارف