خانه کنکور عارف

990,000 تومان

فیزیک استاد منشادی

کد سالیانه کنکور 1400

شروع دوره : 1399/05/01

تعداد جلسات  40 جلسه

روزهای یکشنبه ساعت 16 – 19

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

 

 
جلسات خریداری شده تا کنون:
فيزيک استاد منشادي - جلسه يكم
انتخاب جلسه
انتخاب همه یا هیچ
فيزيک استاد منشادي - جلسه يكم
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه دوم
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه سوم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه چهارم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه پنجم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - همایش اردوی تابستان
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه هفتم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه هشتم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه نهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه دهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه يازدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه دوازدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه سيزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه چهاردهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه پانزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه شانزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه هفدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه هجيدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ , 16:00:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه نوزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ , 16:30:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه بيستم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ , 16:30:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه بيست و يكم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ , 16:30:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه بيست و دوم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ , 16:30:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه بيست و سهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ , 16:30:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه بيست و چهارم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ , 16:30:00
فيزيک استاد منشادي - جلسه بيست و پنجم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۱۷ , 16:30:00

توضیحات

فیزیک استاد منشادی

کد سالیانه کنکور 1400

شروع دوره : 1399/05/01

تعداد جلسات  40 جلسه

روزهای یک شنبه ساعت 16 – 19

این کلاس ویژه کنکوری های 1400 می باشد و کلیه مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود.

پایان این دوره اسفندماه می باشد.

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

0 WooCommerce Floating Cart

سبد خرید خالی می باشد.