خانه کنکور عارف

690,000 تومان

عربی استاد شالفروشان

کد سالیانه کنکور 1400

شروع دوره : 1399/05/11

تعداد جلسات  18جلسه

روزهای شنبه ساعت 20 – 21:30

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

 

جلسات خریداری شده تا کنون:
انتخاب جلسه
انتخاب همه یا هیچ
عربي استاد شالفروشان - جلسه يكم
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - جلسه دوم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - جلسه سوم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - جلسه چهارم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - همایش جمع بندی تابستان
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ , 16:00:00
عربي استاد شالفروشان - جلسه ششم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - جلسه هفتم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - جلسه هشتم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - جلسه نهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - جلسه دهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - جلسه يازدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - جلسه دوازدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - جلسه سيزدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - جلسه چهاردهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - جلسه پانزدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - جلسه شانزدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - جلسه هفدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - جلسه هجيدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ , 20:00:00

توضیحات

عربی استاد شالفروشان

کد سالیانه کنکور 1400

شروع دوره : 1399/05/11

تعداد جلسات  18جلسه

روزهای شنبه ساعت 20 – 21:30

این کلاس ویژه کنکوری های 1400 می باشد و کلیه مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود.

پایان این دوره اسفندماه می باشد.

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

 

 

 

0 WooCommerce Floating Cart

سبد خرید خالی می باشد.