خانه کنکور عارف

690,000 تومان

عربی استاد شالفروشان

کد سالیانه کنکور 1400

تعداد جلسات  18جلسه

روزهای یکشنبه ساعت 19:15 – 20:45

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

 

جلسات خریداری شده تا کنون:
انتخاب جلسه
انتخاب همه یا هیچ
عربي استاد شالفروشان - ترجمه 1 - جلسه يكم
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - ترجمه 2 - جلسه دوم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - ترجمه 3 - جلسه سوم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - ترجمه 4 - جلسه چهارم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - همایش جمع بندی تابستان
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ , 16:00:00
عربي استاد شالفروشان - مفرد، مثنی ، جمع - جلسه ششم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - جنس( مذکر مؤنث)، اسم فاعل،اسم مفعول - جلسه هفتم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - اسم تفضیل و اسم مکان و مبالغه - جلسه هشتم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - معرفه نکره - جلسه نهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - مقدمات فعل.صرف فعل ماضی و مضارع.ساخت امر و نهی مخاطب و غائب - جلسه دهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - اشنایی با صیغه های فعل.اغاز مزید ثلاثی - جلسه يازدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - مبحث کامل تحلیل صرفی - جلسه صفرم(شروع کدهاي جديد آنلاين)
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - ادامه ی مزید ثلاثی و کاربرد ان در ترجمه - جلسه دوازدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - مفعول - جلسه سيزدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - معلوم مجهول - جلسه چهاردهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - حال - جلسه پانزدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - متن - جلسه شانزدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ , 20:00:00
عربي استاد شالفروشان - نقش های مرفوع (فاعل،نائب فاعل،مبتدا،خبر) - جلسه هفدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ , 19:15:00
عربي استاد شالفروشان - نقش های مجرور و تبعی - جلسه هجدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ , 19:15:00
عربي استاد شالفروشان - شرط و مشترکات - جلسه نوزدهم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ , 19:15:00
عربي استاد شالفروشان - جلسه بيستم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ , 19:15:00
عربي استاد شالفروشان - جلسه بيست و يکم (این هفته کلاس برگزار نمی شود)
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ , 19:15:00
عربي استاد شالفروشان -مفعول مطلق و عدد - جلسه بيست و دوم
40,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ , 19:15:00

توضیحات

عربی استاد شالفروشان

کد سالیانه کنکور 1400

تعداد جلسات  18جلسه

روزهای یکشنبه ساعت 19:15 – 20:45

این کلاس ویژه کنکوری های 1400 می باشد و کلیه مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود.

پایان این دوره اسفندماه می باشد.

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

 

 

0 WooCommerce Floating Cart

سبد خرید خالی می باشد.