خانه کنکور عارف

990,000 تومان

شیمی استاد نوری

کد سالیانه کنکور 1400

شروع دوره : 1399/05/01

تعداد جلسات  40 جلسه

روزهای شنبه ساعت 16 – 19

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

 

 
جلسات خریداری شده تا کنون:
انتخاب جلسه
انتخاب همه یا هیچ
شيمي استاد نوري - جلسه يكم-جدول دوره ای عناصر و نام گذاری ترکیبات
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه دوم-آرایش الکترونی و ساختار لوویس
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه سوم-جرم اتمی عناصر، ایزوتوپ ها، قوانین گازها، موازنه واکنش ها
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه چهارم-ستوکیومتری مقدماتی و استوکیومتری واکنش
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه پنجم-مسائل محلول ها
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - همایش جمع بندی تابستان
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه هفتم-مقدمات اسید و باز، نظریه آرنیوس، درجه یونش و واکنش های تعادلی
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه هشتم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه نهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه دهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه يازدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه دوازدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه سيزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه چهاردهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه پانزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه شانزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه هفدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه هجيدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه نوزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه بيستم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه بيست و يكم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه بيست و دوم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه بيست و سهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه بيست و چهارم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه بيست و پنجم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۱۶ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - جلسه بيست و ششم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ , 16:00:00
شيمي استاد نوري - همايش جمع بندي تابستان
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ , 16:00:00

توضیحات

شیمی استاد نوری

کد سالیانه کنکور 1400

شروع دوره : 1399/05/01

تعداد جلسات  40 جلسه

روزهای شنبه ساعت 16 – 19

این کلاس ویژه کنکوری های 1400 می باشد و کلیه مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود.

پایان این دوره اسفندماه می باشد.

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

 

 

 

 

0 WooCommerce Floating Cart

سبد خرید خالی می باشد.