خانه کنکور عارف

990,000 تومان

زیست استاد کرمی پور

کد سالیانه کنکور 1400

شروع دوره : 1399/05/01

تعداد جلسات  40 جلسه

روزهای چهارشنبه

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

 

 
جلسات خریداری شده تا کنون:
زيست استاد کرمي پور - جلسه يكم
انتخاب جلسه
انتخاب همه یا هیچ
زيست استاد کرمي پور - جلسه يكم
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه دوم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه سوم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه چهارم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه پنجم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه ششم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه هفتم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - همایش جمع بندی تابستان
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه نهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه دهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه يازدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه دوازدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه سيزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه چهاردهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه پانزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه شانزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه هفدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه هجيدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه نوزدهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه بيستم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه بيست و يكم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه بيست و دوم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه بيست و سهم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه بيست و چهارم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه بيست و پنجم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه بيست و ششم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - جلسه بيست و هفتم
60,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ , 16:00:00
زيست استاد کرمي پور - همايش جمع بندي تابستان جلسه 2
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ , 16:00:00

توضیحات

زیست استاد کرمی پور

کد سالیانه کنکور 1400

شروع دوره : 1399/05/01

تعداد جلسات  40 جلسه

روزهای چهارشنبه ساعت 16 – 19 

این کلاس ویژه کنکوری های 1400 می باشد و کلیه مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود.

پایان این دوره اسفندماه می باشد.

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

 

 

 

0 WooCommerce Floating Cart

سبد خرید خالی می باشد.