خانه کنکور عارف

990,000 تومان

ریاضی استاد کاظمی

کد سالیانه کنکور 1400

شروع دوره : 1399/05/01

تعداد جلسات  40 جلسه

روزهای سه شنبه ساعت 16 – 19

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

 

 
جلسات خریداری شده تا کنون:
انتخاب جلسه
انتخاب همه یا هیچ
رياضي استاد کاظمي - جلسه يكم
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه دوم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه سوم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه چهارم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه پنجم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ , 11:00:00
رياضي استاد کاظمي - همایش جمع بندی تابستان
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه هفتم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه هشتم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه نهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه دهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه يازدهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه دوازدهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه سيزدهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه چهاردهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه پانزدهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه شانزدهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه هفدهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه هجيدهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه نوزدهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه بيستم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه بيست و يكم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه بيست و دوم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه بيست و سهم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه بيست و چهارم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ , 16:00:00
رياضي استاد کاظمي - جلسه بيست و پنجم
80,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ , 16:00:00

توضیحات

ریاضی استاد کاظمی

کد سالیانه کنکور 1400

شروع دوره : 1399/05/01

تعداد جلسات  40 جلسه

روزهای سه شنبه ساعت 16 – 19

این کلاس ویژه کنکوری های 1400 می باشد و کلیه مباحث دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود.

پایان این دوره اسفندماه می باشد.

 

برای دانلود طرح درس کلاس کلیک کنید

0 WooCommerce Floating Cart

سبد خرید خالی می باشد.