خانه کنکور عارف

490,000 تومان

ریاضی استاد کاظمی ویژه یازدهم ها

کد سالیانه ویژه یازدهم ها – کنکور 1401

تعداد جلسات  15 جلسه

روزهای چهارشنبه ساعت 19 – 20:30

جلسات خریداری شده تا کنون:
انتخاب جلسه
انتخاب همه یا هیچ
ریاضی استاد کاظمی ويژه يازدهم ها -شروع هندسه - جلسه يكم
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ , 19:00:00
ریاضی استاد کاظمی -اتمام هندسه - جلسه دوم
رایگان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ , 19:00:00
ریاضی استاد کاظمی ويژه يازدهم ها -شروع مثلثات - جلسه سوم
45,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ , 19:00:00
رياضي استاد کاظمي - ويژه يازدهم ها- اتمام مثلثات - جلسه چهارم
45,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ , 19:00:00
رياضي استاد کاظمي ويژه يازدهم ها -تابع نمایی و لگاریتم - جلسه پنجم
45,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ , 19:00:00
رياضي استاد کاظمي ويژه يازدهم ها -اتمام لگاریتم نمایی - جلسه ششم
45,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ , 19:00:00
رياضي استاد کاظمي ويژه يازدهم ها - جلسه هفتم
45,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ , 19:00:00
رياضي استاد کاظمي ويژه يازدهم ها - حد و پیوستگی - جلسه هشتم
45,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ , 19:00:00
رياضي استاد کاظمي ويژه يازدهم ها - جلسه نهم
45,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ , 19:00:00
رياضي استاد کاظمي ويژه يازدهم ها - جلسه دهم
45,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ , 19:00:00
رياضي استاد کاظمي ويژه يازدهم ها - جلسه يازدهم
45,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ , 19:00:00
رياضي استاد کاظمي ويژه يازدهم ها - جلسه دوازدهم
45,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ , 19:00:00
رياضي استاد کاظمي ويژه يازدهم ها - جلسه سيزدهم
45,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ , 19:00:00
رياضي استاد کاظمي ويژه يازدهم ها - جلسه چهاردهم
45,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ , 19:00:00
رياضي استاد کاظمي ويژه يازدهم ها - جلسه پانزدهم
45,000 تومان
تاریخ برگزاری:
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ , 19:00:00

توضیحات

ریاضی استاد کاظمی ویژه یازدهم ها

کد سالیانه ویژه یازدهم ها – کنکور 1401

تعداد جلسات  15جلسه

روزهای چهارشنبه ساعت 19- 20:30

این کلاس ویژه دانش آموزان یازدهم (کنکوری های سال 1401) می باشد و کلیه مباحث ریاضی یازدهم تدریس می شود.

پایان این دوره انتهای اردیبهشت ماه 1400 می باشد.

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…

 • شیمی استاد نوری – ویژه یازدهم ها

  ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
  490,000 تومان جزئیات بیشتر
 • فیزیک استاد منشادی – ویژه یازدهم ها

  ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
  490,000 تومان جزئیات بیشتر
 • زیست استاد کرمی پور – ویژه یازدهم ها

  ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
  490,000 تومان جزئیات بیشتر
0 WooCommerce Floating Cart

سبد خرید خالی می باشد.