در این صفحه می توانید از بخشی از آرشیو آزمون های مرکز مشاوره عارف استفاده نمایید.

برای دانلود آرمون ها فقط کافی است روی عکس یا نوشته آزمون انتخابی خود کلیک نمایید.

آزمون زیست

دانلود آرشیو سوالات و پاسخ آزمون های زیست سال 94 تا 96 مدارس برتر (انرژی اتمی) و قلمچی برای آمادگی آزمون 21 دی ماه 1397

آزمون شبیه ساز دانشگاه فردوسی

5 مرحله آزمون در تاریخ های 26 اردیبهشت ، 3 خرداد ، 27 خرداد ، 2 تیر ، 6 تیر

ویژگی هی آزمون: ارائه کارنامه توصیفی، رعایت استاندارد های کنکور، جامعه آماری مناسب، تحلیل آزمون

آزمون های مسیر نو - دکتر خادم نژاد

ثبت نام 8 مرحله آزمون های حضوری دکتر خادم نژاد در مشهد